Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  11 marca 2019.
  4. Sprawozdanie z funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji za rok 2018.
  5. Informacja na temat potrzeb remontowych dróg gminnych.
  6. Informacja na temat  współpracy  Gminy Brzesko z miastami partnerskimi za rok 2018 oraz zamierzenia na rok 2019.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.