Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że   posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 4  kwietnia   2019 roku (czwartek), o godzinie 13.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosku o zobowiązanie kandydatki do usunięcia materiałów wyborczych.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji    Skarg Wniosków i Petycji RM w Brzesku –      Anna Lubowiecka 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.