Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że wspólne  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 25 marca   2019 roku /poniedziałek /, o godzinie  8.30  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 lutego 2019 r.
  4. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                                                                        

                              Piotr Duda  

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.