Zawalcz o rodzinę!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczęło kolejną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem programu jest minimalizacja zjawiska przemocy domowej poprzez wywoływanie zmian emocjonalnych i zachowania sprawcy.

Zajęcia programu realizowane są w formie grupowej przez specjalistów – trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Grupa ma charakter półotwarty, uczestnik może rozpocząć udział w zajęciach w dogodnym dla siebie momencie. Czas realizacji podstawowego cyklu wynosi 60 godzin – około 20 spotkań.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, przy ulicy Piastowskiej 2, w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-19.30 począwszy od 11 marca 2019 roku.

Kontakt: PCPR Brzesko, tel. 14 66 300 31 w godz. 8.30-15.30.

ulotka_pcpr

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.