Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu : 11 marca 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie  9.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  1. Ocena stanu dróg gminnych – wizja lokalna.
  2. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 20.02.2019 r.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.