Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  15  Marca  2019 roku (piątek) o godzinie 12.30 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wizyta w Dziennym Domu Seniora;
  4. Opieka (formy opieki) nad Seniorami w Gminie Brzesko –formy wsparcia realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Brzesku, organizacje, stowarzyszenia.
  5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  6. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 10 stycznia  i 15 lutego 2019 r.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.