Ogłoszenie wyników konkursu

Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) i przyznaniu środków na realizację zadań z zakresu „Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”.

Zadanie I – Prowadzenie świetlicy w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta (Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).

Przyznano kwotę 70.000,00 zł dla Parafii Rzymsko – katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku, Brzesko, ul. Jana Pawła li 2.

Zadanie II – Prowadzenie świetlicy w tym placówki wsparcia dziennego I innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta (Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie).

Przyznano kwotę 80.000,00 dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku, Plac św. Jakuba 1.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.