Dotacja dla stowarzyszenia

Ogłoszenie wyników przyznanej dotacji dla stowarzyszeń na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019  w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych”.

Ogłoszenie wyników o przyznanej dotacji

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.