Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku – posiedzenie wspólne,   odbędzie się  w  dniu:  27 Lutego 2019 roku / środa / o godzinie  11.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku  ul. Głowackiego 51

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 stycznia 2019 r.
  4. Analiza projektów uchwał w sprawach:
  1. Ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
  2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  1. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw.  „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
  3.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

                                             

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

 

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.