Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że wspólne  posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia : 27 Lutego   2019 roku / środa / o godzinie  11.00  W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku,  ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza projektów uchwał w sprawach:
  • ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

4. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                            Piotr Duda  

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.