Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że  wspólne posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 27 Lutego   2019 roku / środa / o godzinie  11.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza projektów uchwał w sprawach:
  4. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku,

 

                                                        Anna Lubowiecka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.