I sesja Rady Seniorów w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały
Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 16.06.2015r.
poz. 3681 z późn.zm.)

Zwołuję I Sesję Rady Seniorów Gminy Brzesko drugiej kadencji. Sesja odbędzie się dnia 27 lutego 2019 roku (środa), o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Krótka informacja przewodniczącej oraz prezydium Rady Seniorów gminy Brzesko minionej kadencji o pracach rady I kadencji.
  4. Wybór przewodniczącego Rady Seniorów.
  5. Wybór członków prezydium.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie obrad.

 

Burmistrz Brzeska

Tomasz Latocha

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.