Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu :  20 Lutego 2019 roku / środa  / o godzinie  09.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego dnia 11 stycznia 2019 r.
 4. Informacja o realizacji inwestycji wykonanych i niewykonanych w roku 2018.
 5. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej – stan realizacji i przygotowań.
 6. Analiza  projektów uchwał w sprawach dot.
  1. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
  2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpadami  komunalnymi .
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski  – analiza i wyrażenie opinii przez komisje  do  projektów  uchwał i pism skierowanych do komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.