Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 14 Lutego   2019 roku / czwartek / o godzinie  8.00  W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia
 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego dnia 10 stycznia 2019 r.
 4. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2019 roku w Gminie Brzesko.
 5. Informacja na temat przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Ferii Zimowych w Gminie Brzesko –  podsumowanie.
 6. Analiza  projektów uchwał w sprawach dot.
  1. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
  2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpadami  komunalnymi .
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski  – analiza i wyrażenie opinii przez komisje  do  projektów  uchwał i pism skierowanych do komisji .

 
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego
i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                    

                                                       mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.