Budowa parkingu przy dworcu PKP

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową”

Pełna treść ogłoszenia

Protokół

logo-na-strone

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.