Powołanie Komisji Konkursowej

Burmistrz Brzeska zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 10.01.2019 r. powołuje  Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań gminy w zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu. Komisja Konkursowa ocenia wnioski i przedstawia Burmistrzowi Brzeska propozycje podziału środków.

Zarządzenie nr 7/2019

 

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.