Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu : 11 stycznia 2019 roku /piątek/ o godzinie 10:00 w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia
  4. Wybór w-ce Przewodniczącego komisji
  5. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brzesko na 2019r.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

   Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.