Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 331/2018 Burmistrza Brzeska w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2019”

Zarządzenie Nr 331

Projekt uchwały – Program Profilaktyki 2019 r.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.