Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  14 grudnia 2018 roku /piątek/ o godzinie 12:30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w sali obrad ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

Proponowany porządek  posiedzenia :

  1. Plan pracy komisji na rok 2019- propozycje.
  2. Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do komisji.

 

 

Przewodnicząca   Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady

Miejskiej w Brzesku

 

Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.