Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy? Może chciał(a)byś zdobyć nowe kwalifikacje? Skorzystaj z oferty projektów „Aktywni i samodzielni – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób po 30. lub po 50. roku życia aktywne na rynku pracy” realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Udział w projektach jest bezpłatny.

Projekty będą realizowane do 30 czerwca 2020 i skierowane do osób, które ukończyły 30. lub 50. rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia: indywidualne wsparcie zawodowe – pośrednictwo pracy, pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha, szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium, płatne staże zawodowe, zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy, wsparcie trenera zatrudnienia, opiekę nad osobami zależnymi, doradztwo informatyczne, zwrot kosztów dojazdu.

Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania.

Zainteresowanych zapraszamy do jednego z naszych Centrów Wsparcia Kolping: Centrum Wsparcia w Brzesku: ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta), tel. 12 418 77 81, kom. 512 718 654; Centrum Wsparcia w Krakowie: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, tel. 12-418 77 67.
Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

indeks

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.