Mikołajki w kręgielni

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zapraszają dzieci i młodzież na Mikołajki 2018, które odbędą się 8 grudnia (sobota) w budynku kręgielni, przy ulicy Browarnej 13 a. Głównym punktem imprezy będzie turniej kręglarski, który jest przeznaczony dla amatorów. Zawodnicy trenujący oraz z licencją również mogą przystąpić do zawodów, lecz w oddzielnej kategorii. Organizatorami turnieju są BOSiR i Urząd Miejski w Brzesku. Oprócz turnieju kręglarskiego organizatorzy przygotowali dla dzieci także inne atrakcje – zabawy z językiem angielskim, wspólne układanie puzzli, malowanie twarzy oraz mnóstwo słodyczy.

Zgłoszenia do turnieju kręglarskiego przyjmowane będą w dniu zawodów. Start o godzinie 9.00. Dla zwycięzców turnieju kręglarskiego przewidziano słodkie niespodzianki, nagradzanych będzie po 10 osób w każdej kategorii. Organizatorzy przygotowali również nagrody niespodzianki dla najmłodszych zawodników – dziewczynki i chłopca. W tym dniu św. Mikołaj obdaruje wszystkich, którzy odwiedzą kręgielnię słodkim podarunkiem.
Pomocnikami św. Mikołaja będą burmistrz Tomasz Latocha, Stowarzyszenie Kręglarstwa Klasycznego BOSiR, Oknolux, Helen Doron, Akademia Twórczego Rozwoju Bystrzak, Mieczysław i Ewa Sumkowie, Antoni Baniak.

Regulamin turnieju kręglarskiego:
1.Organizatorzy – Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Brzesku
2.Miejsce turnieju – Kręgielnia BOSiR, ul. Browarna 13 a, 32-800 Brzesko
3.Termin – 8.12.2018 r. (sobota)
4.Kategorie wiekowe – dziewczynki do 8 lat, chłopcy do 8 lat, dziewczęta 9-13 lat, chłopcy 9 – 13 lat, dziewczęta 14-17 lat, chłopcy 14-17 lat. Kategorie zawodników trenujących oraz z licencją dziewczęta i chłopcy 14 – 17 lat.
5.Warunki uczestnictwa – turniej indywidualny amatorski dla dzieci i młodzieży, zawodnicy z licencją oraz zawodnicy trenujący w sekcji BOSiR mają prawo startu lecz w oddzielnej klasyfikacji, obowiązuje strój i obuwie sportowe (zamienne), w dniu turnieju każdy uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza akceptację regulaminu, zawodnicy startują za zgodą rodziców i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju kręglarskim. Każdy zawodnik powinien być pod opieką rodzica bądź prawnego opiekuna.
6. Cele turnieju – popularyzacja kręglarstwa, promowanie aktywnego wypoczynku
7.Sprawy finansowe – koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator, koszty dojazdu, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie
8.Zasady turnieju – start zawodników odbywa się w kolejności zgłoszeń, turniej w systemie blokowym – po 4 zawodników, kategorie dzieci i młodzieży startują naprzemiennie, zawodnicy oddają po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każdym torze w czasie 5 minut/tor), o miejscu końcowym decyduje w kolejności: liczba zbitych kręgli, liczba „dziewiątek”, liczba rzutów zerowych, liczba „ósemek”.
9.Nagrody – zwycięzcy otrzymają drobne słodkie niespodzianki (nagradzamy 10 pierwszych osób w każdej kategorii), nagrody niespodzianki dla najmłodszych uczestników
10.Postanowienia ogólne – zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem, organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach, każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju potwierdza zgłoszenie własnoręcznym podpisem, co jest warunkiem przystąpienia do rozgrywek oraz akceptacją regulaminu, za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada, za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności, biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów (zdjęcia oraz publikacja imienia i nazwiska w statystykach zawodów).
11.Zgoda na wykorzystanie wizerunku – uczestnicy Mikołajkowego Turnieju Kręglarskiego wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów wydarzenia swojego wizerunku. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak udostępnienie na stronie internetowej organizatorów oraz zamieszczanie w wydawanych przez nich materiałach promocyjnych i informacyjnych – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

plakat

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.