Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    211/4,

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0001 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00094402/9
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Dworcowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako dr.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    automat biletowy

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    300,00 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    10-go   każdego miesiąca z góry

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2803/2, 3063/4
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    0,0491 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00049676/3
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako  B, Ł VI.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawa warzyw, zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     9,16 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 


1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    636/1
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    4,00 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00051350/9
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Mokrzyska-Bucze

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako RV, Ps V,Ł IV,Ł V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     1,53 zł do 6,15 netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.