Pierwsza sesja nowej rady miejskiej

21 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyła się pierwsza sesja nowej rady miejskiej. Najważniejszymi punktami posiedzenia było wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym i odebranie od nich ślubowania, wręczenie zaświadczenia nowemu burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania a także wybór przewodniczącego rady i dwóch zastępców.

Obrady otworzyła radna-seniorka Maria Kucia, poprosiła zebranych w sali obrad o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego wczoraj brzeskiego przedsiębiorcę Janusza Niemca. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Dorota Wąsik wręczyła zaświadczenia radnym o wyborze, odebrali je Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Maria Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej i Adrian Zaleśny.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – to treść ślubowania, jakie złożyli radni, dodając „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Dorota Wąsik wręczyła zaświadczenie o wyborze nowemu burmistrzowi – Tomaszowi Latosze, który następnie złożył ślubowanie – „Obejmując urząd burmistrza Brzeska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Brzesko”. Do słów roty burmistrz dołączył „Tak mi dopomóż Bóg”.
-Nie marzyłem nawet o tym, że będę mógł z tego miejsca do państwa przemawiać, to dla mnie wielki zaszczyt i wzruszająca chwila – mówił burmistrz Tomasz Latocha. –Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swoje głosy. Każdego dnia ciężką pracą będę starał się zdobywać głosy tych, którzy na mnie nie głosowali. Wybór na burmistrza to dla mnie wielkie wyzwanie, będę dbał o rozwój naszej małej ojczyzny oraz o to, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z naszego miasta, aby tu zakładali swoje domy i znajdowali dobrą pracę. Do współpracy zapraszam moich konkurentów i byłych burmistrzów, niech Brzesko będzie przykładem harmonijnej współpracy. Kończąc przemówienie burmistrz zwrócił się do swojej żony Magdaleny, której dziękował za wsparcie i jej ciężką pracę na rzecz domu i rodziny.

Radni, ustępujący burmistrz Grzegorz Wawryka oraz wielu zaproszonych gości złożyło gratulacje nowemu włodarzowi gminy. Grzegorz Wawryka wręczył listy gratulacyjne nowemu burmistrzowi oraz radnym, którzy sprawować będą władzę przez najbliższych pięć lat.

Następnym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady. Leszek Klimek zgłosił kandydaturę Marii Kądziołki, zaś Adam Kwaśniak zaproponował na to stanowisko Marka Górskiego.  Po podliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, która pracowała w składzie Ewa Chmielarz-Żwawa, Kazimierz Brzyk i Karol Mróz okazało się, że nową przewodniczącą wybrana została Maria Kądziołka, głosowało na nią 12 radnych, kandydaturę Marka Górskiego poparło ośmiu radnych. Na stanowisko wiceprzewodniczących zgłoszono dwóch radnych – Adriana Zaleśnego i Kamila Trąbę, w głosowaniu poparła ich większość radnych i obydwaj zasiedli w prezydium rady obok Marii Kądziołki.

Burmistrz Tomasz Latocha poinformował zebranych o swojej decyzji dotyczącej obsadzenia stanowiska wiceburmistrza. –Z dniem dzisiejszym funkcję mojego zastępcy pełnić będzie Grzegorz Brach – były wójt Dębna, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Finansami w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. To doświadczony samorządowiec, który na pewno znakomicie pełnić będzie swoją funkcję – mówił.
W dalszej części obrad radni powołali komisje merytoryczne i wybrali ich przewodniczących.

tomasz-latocha-burmistrz

dsc_0651 dsc_0667 dsc_0671 dsc_0678 dsc_0681 dsc_0682 dsc_0685 dsc_0689 dsc_0690 dsc_0693 dsc_0695 dsc_0697 dsc_0699 dsc_0701 dsc_0703 dsc_0704 dsc_0708 dsc_0710 dsc_0713 dsc_0716 dsc_0718 dsc_0771 dsc_0773 dsc_0774 dsc_0778 dsc_0779 dsc_0781 dsc_0791 dsc_0796 dsc_0804 dsc_0848 dsc_0850 dsc_0851 dsc_0852 dsc_0854 dsc_0856 dsc_0857 dsc_0860 dsc_0861 dsc_0863 dsc_0864 dsc_0867 dsc_0868 dsc_0870 dsc_0873 dsc_0875 dsc_0876 dsc_0878 dsc_0880 dsc_0881 dsc_0882 dsc_0885 dsc_0891 dsc_0892 dsc_0899 dsc_0901 dsc_0946 dsc_0947 dsc_0948 dsc_0949 dsc_0950 dsc_0951 dsc_0952 dsc_0954 dsc_0955 dsc_0956 dsc_0957 dsc_0958 dsc_0960 dsc_0963 dsc_0965 dsc_0969 dsc_0972 dsc_0974 dsc_0975 dsc_0989 dsc_1002 dsc_1010 dsc_1016 dsc_1025

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.