Niepodległościowa sesja rady miejskiej

Dzisiaj, 9 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Radni podjęli  uchwałę w sprawie upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy, odbyło się także wręczenie honorowych tytułów i medali oraz podziękowań dla burmistrza i radnych.

Uroczysta sesja rozpoczęła się wystąpieniem burmistrza Grzegorza Wawryki. –W przededniu setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości chcemy oddać cześć pokoleniom Polaków, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę, ale także tym, którzy podjęli się trudu odbudowy kraju – mówił.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę oddającą hołd  pokoleniom Polaków, mieszkańcom  gminy Brzesko, którzy poprzez postawę pełną poświęcenia na polach bitew i w codziennych zmaganiach w obronie narodowych wartości przyczynili się do odzyskania niepodległości. „Wspólnie świętujmy radosny jubileusz 100-lecia niepodległości okazując wdzięczność wszystkim, którzy po odzyskaniu niepodległości podjęli trud budowy nowego państwa. Poprzez  czynny udział  w uroczystościach rocznicowych  będzie to  czas pogłębionej refleksji i troski o losy naszego kraju  wolnego i dumnego ze swoich dokonań” –  napisano w treści niepodległościowej uchwały.

Dalsza część uroczystości przebiegała pod znakiem wręczania medali i tytułów honorowych pracownikom urzędu i zasłużonym mieszkańcom. Złote medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnią służbę otrzymali Elżbieta Grabowska-Kaczmarska, Irena Krzyżak, Zbigniew Matras, Beata Pajor, Henryk Piela, Elżbieta Spyrka, Antoni Staszczyk, Małgorzata Tomaszek, Dorota Wąsik i Danuta Zięba. Srebrny medal otrzymała Maria Zachara. Medale wręczyli wicewojewoda małopolski Józef Gawron i burmistrz Grzegorz Wawryka. Okolicznościowy medal 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości włodarz gminy wręczył przedstawicielom Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odebrali go Adam Halik, Ludwik Cyga i Michał Mrówka. Marian Lambert – prezes brzeskiego oddziału Ligi Obrony Kraju wręczył burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce okolicznościowy medal, LOK przyznał je zasługi dla organizacji.

Przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk na zakończenie kadencji wręczył podziękowania radnym, burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, zastępcy burmistrza Jerzemu Tyrkielowi, skarbniczce gminy Celinie Łanosze, sekretarzowi Stanisławowi Sułkowi i pracownicom Biura Rady – Marcie Kółkowskiej i Joannie Szczepce.

Honorowe tytuły „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” burmistrz Grzegorz Wawryka i przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk wręczyli Jerzemu Mikołajkowi, Jadwidze Pacurze, Henrykowi Strąkowi, Andrzejowi Grucy, Franciszkowi Krupie, Janowi Płachcie, Edwardowi Milewskiemu i Januszowi Niemcowi. Przedsiębiorcy podziękowali radzie miejskiej za przyznanie tytułów. –Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które w jeszcze większym stopniu zachęci nas do działalności na rzecz lokalnej społeczności – mówił Franciszek Krupa. Jadwiga Pacura twierdzi, że przyznanie przedsiębiorcom wyróżnień jest bardzo cenne ze względu na to, iż otrzymali je w roku podwójnie jubileuszowym – Polska świętuje setną rocznicę odzyskania niepodległości, a Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich świętować będzie ćwierćwiecze istnienia. Jan Płachta mówił, że honorowy tytuł będzie dla niego bodźcem do dalszej wytężonej pracy na rzecz gminy i mieszkańców. –Jako przedsiębiorcy robimy wiele dobrego dla ludzi i nie spodziewamy się za to żadnych podziękowań. Tym bardziej jest nam miło, że nasza działalność została doceniona.

Na zakończenie uroczystej sesji głos zabrali radni z klubu Wspólnoty Samorządowej. Maria Kądziołka dziękowała Grzegorzowi Wawryce za wieloletnią współpracę, a Anna Lubowiecka wierszem podsumowała jego działalność. –Dziękuję współpracownikom i radnym za współpracę, życzliwość, pomoc i wsparcie. Gratuluję byłym i nowym radnym oraz nowemu burmistrzowi i życzę, aby wspólnie pracowali dla dobra naszej małej ojczyzny. Wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję – mówił w czasie swojego wystąpienia Grzegorz Wawryka.

dsc_0131  dsc_0149 dsc_0163 dsc_0166 dsc_0169 dsc_0178 dsc_0195 dsc_0198 dsc_0199 dsc_0206 dsc_0215 dsc_0218 dsc_0223 dsc_0227 dsc_0229 dsc_0232 dsc_0235 dsc_0237 dsc_0239 dsc_0241 dsc_0242 dsc_0244 dsc_0247 dsc_0251 dsc_0255 dsc_0259 dsc_0261 dsc_0265 dsc_0267 dsc_0271 dsc_0275 dsc_0278 dsc_0280 dsc_0284 dsc_0288 dsc_0290 dsc_0294 dsc_0296 dsc_0300 dsc_0302 dsc_0310 dsc_0315 dsc_0317 dsc_0325 dsc_0329 dsc_0333 dsc_0335 dsc_0339 dsc_0343 dsc_0347 dsc_0352 dsc_0355 dsc_0359 dsc_0364 dsc_0365 dsc_0376 dsc_0378 dsc_0391 dsc_0399 dsc_0404 dsc_0411 dsc_0420 dsc_0422 dsc_0427 dsc_0429 dsc_0436 dsc_0443 dsc_0450 dsc_0452 dsc_0454 dsc_0456 dsc_0460 dsc_0464 dsc_0472 dsc_0476 dsc_0477 dsc_0487 dsc_0489 dsc_0491 dsc_0499 dsc_0502 dsc_0504 dsc_0508 dsc_0511 dsc_0513 dsc_0514 dsc_0537 dsc_0564 dsc_0566 dsc_0575 dsc_0577 dsc_0581 dsc_0598 dsc_0612

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.