Przedszkolaki w patriotycznym występie

Wczoraj, 8 listopada w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy pod opieką swoich nauczycieli wystawiły program patriotyczny. Widownia wypełniona była po brzegi, zasiedli na niej rodzice dzieci, ich dziadkowie oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się burmistrz elekt Tomasz Latocha, naczelnik wydziału edukacji Józef Cierniak, przewodnicząca zarządu osiedla Kościuszki-Ogrodowa Maria Kądziołka, dyrektor biblioteki Karina Legutek, radny powiatowy Maciej Podobiński, była dyrektorka przedszkola Maria Obruśnik oraz obecni i byli pracownicy placówki.

Program przedstawiony przez wychowanków przedszkola był imponujący, pełen patriotycznych akcentów, narodowych tańców, wierszy i muzyki. Rozpoczął się odtańczeniem poloneza i recytacją wiersza „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy przez grupę starszaków, których do występu przygotowała Agnieszka Woźniak. Wspaniałym akcentem było odśpiewanie przez wszystkie dzieci z przedszkola państwowego hymnu. Grupa 4-latków przygotowała piosenkę „Przybyli ułani pod okienko” i recytowały fragmenty prozy odpowiadających na pytanie – czym jest Polska? 5-latki recytowały wiersz o biało-czerwonej fladze.

Druga grupa starszaków przygotowała wiersz o stolicy, a także wspaniały pokaz tańców – poleczki i krakowiaka, nad którymi pracowały pod okiem Janusza Cierlika i Andrzeja Soi. W przerwach między występami pieśni i piosenki patriotyczne śpiewali zebrani na widowni rodzice, dziadkowie i goście. Na zakończenie programu jeden z rodziców – Maciej Bednarz odczytał „List do ojczyzny”, dziękował także nauczycielom i dyrekcji przedszkola za zaangażowanie i pracę mające na celu kształtowanie patriotycznych postaw wśród najmłodszych.

-Dziękuję wszystkim nauczycielom, rodzicom, dziadkom i dostojnym gościom, którzy zechcieli obejrzeć nasz program, który opracowaliśmy z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci z wielką radością przygotowywały się do występu, ucząc się przy okazji czym jest ojczysty kraj, jakie są nasze narodowe symbole, opanowały treść hymnu. Dbamy o to, aby kształtować patriotyczne postawy wśród naszych wychowanków – mówi dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4, Bogumiła Jedynak.

dsc_0001 dsc_0003 dsc_0004 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0018 dsc_0019 dsc_0020 dsc_0022 dsc_0023 dsc_0024 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0028 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0033 dsc_0034 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0037 dsc_0038 dsc_0039 dsc_0040 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0045 dsc_0046 dsc_0048 dsc_0049 dsc_0050 dsc_0051 dsc_0052 dsc_0053 dsc_0054 dsc_0055 dsc_0056 dsc_0057 dsc_0058 dsc_0059 dsc_0060 dsc_0061 dsc_0062 dsc_0063 dsc_0066 dsc_0067 dsc_0068 dsc_0069 dsc_0070 dsc_0071 dsc_0072 dsc_0073 dsc_0074 dsc_0075 dsc_0076 dsc_0078 dsc_0079 dsc_0080 dsc_0081 dsc_0082 dsc_0083 dsc_0084 dsc_0086 dsc_0087 dsc_0091 dsc_0092 dsc_0093

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.