Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 i 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia 5 listopada  2018 r, zwołuję LVIII  Nadzwyczajną – Uroczystą  Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 9 Listopada  /piątek/ 2018 roku o godzinie 13.00

     Sesja odbędzie się w sali  obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

Proponowany porządek obrad sesji :

 

  1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.
  2. Wystąpienie Burmistrza Brzeska.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości .
  4. Wręczenie Tytułów Honorowych .
  5. Wystąpienie zaproszonych gości.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnej – Uroczystej Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.

 

                                                                   

 

                                                                              Przewodniczący Rady  Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                   mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.