Niepodległościowy turniej szachowy

14 listopada, o godzinie 13.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej rozpocznie się Niepodległościowy Turniej Szachowy przeznaczony dla dzieci i młodzieży z rocznika 2004 i młodszych.

1.Cel turnieju: popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Brzesko, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej.

Termin i miejsce: 14 listopada 2018 r., godz. 13.00, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej, ul. Kasztelana Spytka 98.
Turniej przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkół podstawowych gminy Brzesko. Rocznik 2004 i młodsi. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. Koszty dojazdu i uczestnictwa pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby nieletnie zobowiązane są dostarczyć podpisaną przez rodzica zgodę na udział w turnieju wraz z oświadczeniami. Osoby, które nie dostarczą zgody lub oświadczeń, nie będą dopuszczone do turnieju.

Zgłoszenia: do 13 listopada 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: szkola.porebaspytkowska@brzesko.pl
Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane pod warunkiem wolnych miejsc. Potwierdzenie obecności na zawodach należy dokonać w dniu zawodów do godziny12.30.

System rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 7 rund.

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

Kategoria: – szkoła podstawowa.

Nagrody: puchary + dyplomy dla trzech pierwszych, najlepszych zawodników. Przewidziane są także nagrody pocieszenia.

Wyniki końcowe ustalane są według:
Liczby punktów, średni Bucholz, pełny Bucholz, liczba zwycięstw, progresja.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i rozstrzygania sporów. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia turnieju, który jest uprawniony do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Sędziowanie i przepisy gry – obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Organizator nie zapewnia opieki podczas zawodów. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestniczących dzieci odpowiadają zgłaszający ich opiekunowie. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

szachy

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.