Podziękowania na zakończenie kadencji

W miniony wtorek, 30 października w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Radni podjęli dwie uchwały dotyczące zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z zakończeniem kadencji burmistrz Grzegorz Wawryka podziękował radnym za owocną współpracę.

Pierwsza z uchwał dotyczyła zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja pięciu placówek edukacyjnych – PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów”. Druga uchwała mówiła o zaciągnięciu pożyczki na termomodernizację budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz szkoły w Mokrzyskach. Pieniądze z pożyczek stanowić będą wkład własny gminy w realizowane zadania, które zakończone zostaną w przyszłym roku. Pożyczki z WFOŚiGW są korzystne dla gminy z uwagi na niskie opracowanie oraz brak dodatkowych opłat i prowizji, ponadto istnieje możliwość częściowego ich umorzenia. Zaciągnięcie zobowiązań było zaplanowane w tegorocznym budżecie. Termomodernizacja wyżej wymienionych budynków przyczyni się do obniżenia kosztów ich utrzymania.

W związku z zakończeniem VII kadencji Rady Miejskiej w Brzesku trwającej w latach 2014-2018 burmistrz Grzegorz Wawryka przekazał radnym podziękowania i okolicznościowe pisma, w których dziękował za owocną współpracę.

-Ciężka praca radnych i ich wysiłek włożony w rozwój gminy sprawiła, że był to czas owocny w wiele inicjatyw i przedsięwzięć. Sprawiły one, że Brzesko jest nowoczesną gminą, przyjazną dla mieszkańców. Za to wszystko, na zakończenie kadencji serdecznie wszystkim radnym dziękuję – mówił w czasie sesji burmistrz Grzegorz Wawryka.

Nie obeszło się także bez podziękowań dla włodarza gminy. W imieniu rady za współpracę podziękował mu Jarosław Sorys, kwiaty i podziękowania złożył także na ręce skarbnik Celiny Łanochy oraz przewodniczącego rady Krzysztofa Ojczyka.

dsc_0088 dsc_0089 dsc_0091 dsc_0092 dsc_0096 dsc_0100 dsc_0101 dsc_0102 dsc_0104 dsc_0108 dsc_0114 dsc_0122 dsc_0126 dsc_0134 dsc_0135 dsc_0137 dsc_0139 dsc_0140 dsc_0144 dsc_0145 dsc_0148 dsc_0150 dsc_0152 dsc_0153 dsc_0155 dsc_0157 dsc_0159 dsc_0161 dsc_0164 dsc_0165 dsc_0168

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.