Gmina Brzesko rozwija się z pomocą środków unijnych

W 2018 roku  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym już po raz ósmy przedstawił wyniki rankingu, w którym wyłaniane są najlepsze gminy pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie poddawane  były wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W rankingu MISTiA i GUS-u liderem powiatu brzeskiego została gmina Brzesko. Dwa lata wcześniej Główny Urząd Statystyczny poddał ocenie wszystkie polskie gminy w zakresie realizacji unijnych programów. Na 2500 gmin, Brzesko zajęło w nim wysokie, 147. miejsce. W objętym rankingiem okresie na terenie naszej  gminy zostało zrealizowanych inwestycji na łączną kwotę 426 milionów złotych, co daje średnią ponad 60 milionów rocznie. Ta kwota robi wrażenie. Za pozyskane z zewnątrz pieniądze, przy oczywistym udziale własnym, rozbudowano sieć dróg i chodników, a także sieć kanalizacyjną i wodociągową. Gruntownym remontom oddano obiekty użyteczności publicznej i placówki oświatowe, rozrosła się także infrastruktura sportowa. Środki europejskie w obecnej perspektywie budżetowej 2014-2020 ruszyły tak naprawdę dopiero w pod koniec 2015 roku. Gmina Brzesko złożyła jak do tej pory blisko 50 wniosków. Część z nich już realizuje, część jest wciąż w trakcie oceny przez instytucje organizujące nabory. Takimi największymi, rozpoczętymi  w bieżącym roku inwestycjami z funduszy unijnych jest realizacja za kwotę blisko 7 milionów złotych  termomodernizacja budynków szkolnych w Brzesku, Buczu, Jadownikach, Jasieniu, Mokrzyskach i Szczepanowie. Programem objęta została też termomodernizacja siedziby urzędu miejskiego.  Realizowany jest czwarty etapu budowy wodociągu w Porębie Spytkowskiej. Dotacja wyniosła 1,8 miliona złotych, a cała inwestycja pochłonie 3,5 miliona.  Gmina pozyskała 1,7 miliona złotych na wymianę w gospodarstwach indywidualny starych kotłów węglowych na kotły opalane gazem i biomasą. Uruchomiono Dzienny Dom Seniora,  Muzeum Regionalne. Kończą się prace przy budowie ulic na osiedlu Słotwina za kwotę 1,8 miliona złotych, a w bieżącym roku ruszą prace przy budowie parkingu na 168 samochodów przy dworcu PKP w Brzesku. Obok tych dużych projektów realizowane są mniejsze, wskazane przez mieszkańców na zebraniach soleckich i osiedlowych. Są to projekty infrastrukturalne, promocyjne, społeczne, edukacyjne i te z ochrony środowiska.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.