Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu  20 września 2018  roku / czwartek / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  23 sierpnia  2018.
    ( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .)
  2. Informacja Biura Promocji z realizacji działań promocyjno – kulturalnych.
  3. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 r.
  4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
  5. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu   sierpniu br.

 

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku – Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.