Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 19 września  2018 roku (środa  )  o godzinie 9.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych.( inf.email)
  2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2018 r. w zakresie spraw oświatowych.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i projektów uchwał. ( Inf. email)

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                        mgr Bogusław Babicz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.