Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 08:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w sali obrad ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

 

Proponowany porządek  posiedzenia :

 

  1. Socjalna pomoc mieszkaniowa – stopień zaspokojenia potrzeb, zasoby mieszkaniowe gminy, możliwości dostosowania i przekształcenia istniejących budynków na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego
  2. Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do komisji.

 

 

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady   Miejskiej w Brzesku

Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.