Zaproszenie do udziału w projekcie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację projektu „Moja praca”.  Celem projektu jest poprawa sytuacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową, osób po 30. roku życia pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych/biernych zawodowo. Do wzięcia udziału w Projekcie szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz 50+.

W ramach Projektu organizujemy kursy zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika, które kończą się egzaminami dającymi uprawnienia do wykonywania zawodu np. operator CNC, operator koparki, wózka widłowego. Za udział w kursie Uczestnik otrzymuje stypendium. Nasz projekt oferuje także płatne staże zawodowe trwające minimum 3 miesiące.
Wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.

Pozostajemy do dyspozycji, zespół projektu „Moja praca“

Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów
tel. 735 978 107
Kontakt:
biuroprojektump@gmail.com

1

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.