Informacja o terminach składania wniosków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, że od 1 sierpnia  2018 r. można składać wnioski (również wnioski elektroniczne) na okres zasiłkowy 2018/2019 r. o następujące świadczenia:

Od 1 sierpnia do 31 października
– Świadczenie wychowawcze (500+)
– Fundusz alimentacyjny

Od 1 sierpnia do 30 listopada
– Zasiłek rodzinny
– Program dobry start
– Specjalnego zasiłku opiekuńczego

Prosimy o dokładne sprawdzenie danych we wniosku przed wysłaniem oraz o czytelne wypełnianie wniosków papierowych, co ułatwi pracę i przyspieszy czas oczekiwania na decyzję i wypłatę świadczeń.
Wszystkie wnioski wydawane i przyjmowane są w punkcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku przy ul. Kościuszki 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.