Budowa chodnika na odcinku Brzesko-Jasień

Na podstawie porozumienia podpisanego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie gmina Brzesko zobowiązała się do wykonania dokumentacji technicznej chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 Jasień-Brzesko oraz do uzyskania pozwolenia na budowę. GDDKiA przekaże pieniądze na ten cel.

Gmina zleciła opracowanie koncepcji i projektu chodnika. Po uzgodnieniu koncepcji wykonany został projekt techniczny, który został zatwierdzony przez GDDKiA. Po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego uzyskaliśmy pozwolenie na budowę od wojewody małopolskiego. Dzięki wielokrotnym interwencjom burmistrza Grzegorza Wawryki pracownicy krakowskiego oddziału GDDKiA sporządzili stosowny program inwestycji, na postawie którego wystąpili o środki do Ministerstwa Infrastruktury.

-Na podstawie uzyskanych wiadomości można wnioskować, że jest duża szansa na rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku. Budowa chodnika z Jasienia do Brzeska jest bardzo istotna z uwagi na bezpieczeństwo pieszych, mam nadzieje, że prace budowlane rozpoczną się w najbliższym czasie – mówi sołtys i radny z Jasienia, Leszek Klimek.

 

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.