Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro,  tel. 14 – 68-65-157.

 

1/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1406/2, – własność

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0243 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     81407
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaże

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15-go  maja każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin ustala się do dnia 10 października 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

2/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2355/9 – własność
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0392 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     56564
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Barona Goetza

 

Teren jest sklasyfikowany jako  B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    pomieszczenia gospodarcze, uprawa warzyw, garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2i za 100,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2 ( garaż)

Þ     9,16 zł netto za 100,0 m2(pomieszczenia gospodarcze, uprawa warzyw) do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku- garaż

Þ     31 marca każdego roku -pomieszczenia gospodarcze i uprawa warzyw, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 października 2018r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. Zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

3/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1629/15 – własność
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    6,40 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     51350
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Mokrzyska-Bucze

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako  PsV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     0,75 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

4/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1411/273 – użytkowanie wieczyste

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0500 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    65482

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa, uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,16 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 października 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

5/

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1411/273 – użytkowanie wieczyste

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,1200 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    65482

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    składowanie materiałów sypkich, sprzętu budowlanego

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,25 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    20-go  każdego miesiąca z góry,
za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień
10 października 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.