Dobry czas dla gminy – rozmowa z burmistrzem Brzeska, Grzegorzem Wawryką

 burmistrz-grzegorz-wawrykaNa ostatniej sesji radni udzielili Panu absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku, tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Jest Pan zadowolony z takiego poparcia?

Współpraca z radą miejską układa się bardzo dobrze. Wiadomo, że bywają sytuacje czy problemy, które musimy dokładniej przeanalizować i przedyskutować, ale zawsze udaje się znaleźć wspólne stanowisko. Najważniejsze, że celem jest rozwój gminy i dobro jej mieszkańców.

Jest dobra wiadomość dla korzystających z usług PKP, już niedługo w Sterkowcu powstanie nowy dworzec.

Od wielu lat zabiegaliśmy o rewitalizację dworcowych budynków w Brzesku, Jasieniu i Sterkowcu. W pierwszej kolejności staraliśmy się o remont budynku w Brzesku, zwłaszcza, że znajduje się tam przychodnia lekarska, z której korzysta wielu mieszkańców. Dzięki dobrej współpracy z władzami PKP dworzec został gruntownie wyremontowany i oddany jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży. Równolegle zabiegaliśmy o remont istniejącego przystanku kolejowego w Jasieniu, PKP przeznaczyło pieniądze  na ten cel i pasażerowie mają do dyspozycji nową poczekalnię. W czasie przebudowy linii kolejowej PKP zamierzała wyburzyć budynek dworca w Sterkowcu, gmina wystosowała wobec tego sprzeciw i zaproponowała, aby zamiast tego budynek wyremontować, bądź wybudować nowy. Brzesko podpisało porozumienie z sąsiednimi gminami o utrzymaniu dworca. Ostatecznie PKP zdecydowało o budowie nowego dworca, już ogłoszono przetarg. Będzie to obiekt o powierzchni 90 metrów kwadratowych, z ogrzewaną poczekalnią oraz z wydzieloną częścią, w której będzie możliwość sprzedaży biletów. Przy dworcu w Sterkowcu, w najbliższych latach rozbudowany zostanie parking.

Mówi Pan o parkingu w Sterkowcu, a tymczasem w Brzesku podróżujący koleją zostawiają samochody na ulicach sąsiadujących z dworcem. Miejsc parkingowych przy brzeskim dworcu jest za mało.

Właśnie otrzymałem wspaniałą wiadomość. Zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy o dofinansowanie budowy nowego parkingu przy dworcu kolejowym w Brzesku. W sposób wyjątkowy cieszę się z tego faktu. Długo trwało zanim przejęliśmy grunty pod parking od Skarbu Państwa. Mieliśmy potem niewiele czasu na przygotowanie projektu budowlanego i wniosku unijnego. Teraz mamy już gwarancję, że możemy budować obiekt, który przewiduje miejsca postojowe dla 158 pojazdów oraz zadaszone miejsca dla 20 rowerów. Cała inwestycja kosztować będzie prawie 1,2 miliona złotych, otrzymaliśmy blisko milion złotych dofinansowania, parking będzie gotowy pod koniec przyszłego roku.

Panie burmistrzu, pojawiają się szanse na powstanie w mieście parku wypoczynku i rekreacji.

Dwa lata temu za kilkadziesiąt tysięcy złotych wykonana została dokumentacja projektowa, w roku 2017 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W grudniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji  do LGD Kwartet na Przedgórzu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie to uzyskało wysokie noty, więc prawdopodobnie już niedługo gmina otrzyma dofinansowanie na budowę parku. Powstanie on na pograniczu dwóch największych w mieście osiedli mieszkaniowych – Jagiełły i Kościuszki-Ogrodowa.

Niedawno oddany został most na Uszwicy, znajdujący się w ciągu drogi prowadzącej w kierunku Nowego Sącza.

Stary most był w fatalnym stanie technicznym i nie opłaciło się go remontować. Co prawda w czasie prac, szczególnie w godzinach szczytu miasto się korkowało, ale na szczęście ten problem mamy już za sobą. Ruch odbywa się płynnie i nie ma żadnych utrudnień. Oprócz jezdni, na moście są także chodniki dla pieszych.  Koszt budowy mostu wyniósł prawie 5,5 miliona złotych.

Trwają prace związane z termomodernizacją szkół w gminie Brzesko, kiedy zostaną zakończone?

PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów, szkoła w Mokrzyskach oraz siedziba urzędów miejskiego i powiatowego już wkrótce zmienią się nie do poznania. To za sprawą prac termomodernizacyjnych, które pełną parą ruszyły już kilka tygodni temu. Wszystkie prace kosztować będą prawie sześć milionów złotych, gmina dostała na ten cel dotację z unijnych funduszy w wysokości 3,5 miliona złotych. Finał prac nastąpi pod koniec 2019 roku. Dzięki termomodernizacji budynki nie tylko będą ładniejsze, ale będą znacznie tańsze w utrzymaniu. Zastosowane w nich zostaną, między innymi nowoczesne pompy ciepła i panele słoneczne.

Gmina Brzesko pozyskała prawie 1,2 miliona złotych na budowę nowej drogi na osiedlu Słotwina, kiedy ona powstanie?

Nowa droga z ulicami Brata Alberta, Leopolda Okulickiego, Generała Władysława Sikorskiego oraz Hugo Kołłątaja utworzą na osiedlu nowy ciąg komunikacyjny. Droga będzie mieć ponad kilometr długości, prace rozpoczną się już wkrótce. Na budowę pozyskaliśmy  dotację w wysokości 80 procent kosztów z rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Całkowity koszt budowy wyniesie blisko półtora miliona złotych, do otrzymanej dotacji gmina dołoży prawie 300 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że nasz projekt,  przygotowany przez pracowników Biura Funduszy Europejskich oraz Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy przyznanych grantów. Nowa droga ułatwi mieszkańcom osiedla dojazd i dojście do szkół, przedszkoli, kościoła i dworca PKP. Droga będzie gotowa już w październiku. Bardzo się cieszę, że uda się zrealizować planowaną od lat inwestycję, która poprawi jakość życia mieszkańców osiedla Słotwina.

To niejedyna nowa planowana inwestycja usprawniająca komunikację, powstanie także droga do strefy przemysłowej.

Projekt jest już gotowy, a budowa realizowana będzie wspólnie z przedsiębiorcami, z którymi podpisaliśmy porozumienie. Wystąpiliśmy także o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, które będzie gotowe we wrześniu. Według kosztorysu inwestorskiego cena budowy drogi wyniesie około dwóch milionów złotych, bez kosztów wykupu gruntów.

Od lat gmina kładzie szczególny nacisk na jakość kształcenia dzieci i młodzieży.

Zdajemy sobie sprawę, że dobre kształcenie rozpoczyna się już w szkole podstawowej i zapewnia dobry start w życiu. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby zapewnić dzieciom i młodzieży tego, co najlepsze. Mamy dobrze wyposażone szkoły i świetnych nauczycieli. Znakomitym sposobem motywującym uczniów jest system stypendialny, w ramach którego nagradzamy osiągających wysokie oceny, biorących udział w konkursach ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. W ciągu ostatnich lat nagrodziliśmy w ten sposób już kilkuset uczniów, którzy wyróżnili się wysokimi osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi. Trzeba podkreślić, że uczniowie ci, poprzez udział w konkursach promują gminę.

Samorząd województwa buduje trasy rowerowe EuroVelo. Małopolanie bardzo chwalą te, które już powstały. Czy gmina Brzesko w jakiś sposób włącza się w ten pozytywny trend?

Jak najbardziej. Po niemal dwuletnich staraniach udało nam się z sukcesem zakończyć starania o fundusze unijne dla zadania o nazwie „Trasy rowerowe Pogórza”. Wraz z Tarnowską Organizacją Turystyczną, brzeskim starostwem i kilkoma sąsiednimi gminami będziemy organizować trasy dla rowerzystów w formie wielkiej pętli połączonej ze szlakami systemu EuroVelo. W naszej gminie powstanie odcinek rozpoczynający się od strony południowej na granicy z gminą Dębno i będzie przebiegał kolejno przez Okocim, Jadowniki, Szczepanów, Sterkowiec i Wokowice. Zaznaczam, że nie będzie to budowa tras w dosłownym tego słowa znaczeniu, wykorzystamy istniejące drogi. Niektóre tylko oznakujemy, część zmodernizujemy. W najbliższych tygodniach zlecimy wykonanie projektu organizacji ruchu na trasach. Powstały produkt końcowy ma być nie tylko atrakcyjny dla rowerzystów, ale przede wszystkim bezpieczny dla każdego użytkownika dwóch kółek.

Jakie zatem będą pozostałe efekty projektu poza oznakowaniem tras?

Będzie ich kilka. Utworzymy miejsce postojowe dla rowerzystów przy byłym basenie na osiedlu Zielonka, utwardzimy i wyprofilujemy ulicę Lipowską w Jadownikach, położymy nakładkę asfaltową na ulicy Pielgrzymów, wreszcie zmodernizujemy około 300 metrów kwadratowych parkingu przy dworcu kolejowym w Stekowcu. Wszystko to będziemy chcieli wykonać w przyszłym roku. Umowa o dofinansowanie będzie podpisana przez lidera projektu – Tarnowską Organizację Turystyczną pod koniec lipca. Do jesieni chcemy być gotowi do przeprowadzenia przetargu na wykonawców robót.

Panie burmistrzu, do końca kadencji zostało już tylko kilka miesięcy, nadchodzi więc czas jej podsumowania. Jak ostatnie cztery lata wyglądały pod kątem pozyskiwania zewnętrznych funduszy na gminne inwestycje?

Bardzo dobrze, podobnie jak i w poprzedniej kadencji. W połowie 2016 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował ranking klasyfikujący wszystkie polskie gminy w zakresie realizacji unijnych programów. Ranking obejmował lata 2007-2013. Brzesko zajęło w nim 147. miejsce, a wszystkich gmin w kraju jest dwa i pół tysiąca. Za sprawą pracowników Biura Funduszy Unijnych i Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej, w objętym rankingiem okresie nasza gmina zrealizowała wiele inwestycji na łączną kwotę 426 milionów złotych, co daje średnią ponad 60 milionów rocznie. Ta kwota robi wrażenie. Za pozyskane z zewnątrz pieniądze, przy wymaganym udziale własnym, rozbudowano sieć dróg i chodników, a także sieć kanalizacyjną i wodociągową. Gruntownym remontom poddano obiekty użyteczności publicznej i placówki oświatowe, rozrosła się także infrastruktura sportowa.

Z takim wynikiem wkroczył Pan w obecną kadencję, rozpoczętą w 2014 roku. Potem także inwestycji nie brakowało.

Ostatnie cztery lata były bardzo pomyślne dla gminy pod względem pozyskanych funduszy i liczby wykonanych inwestycji. Tuż po wyborach w 2014 roku, w Okocimiu oddano do użytku gruntownie wyremontowany Dom Ludowy, a w Mokrzyskach, w budynku GOSiR uruchomiono salę pamięci OSP. W sierpniu 2015 roku gmina otrzymała z programu „Małopolskie remizy” pieniądze na remont siedziby OSP w Jadownikach. Dodać należy, że było to jedno z wielu tego typu dofinansowań pozyskanych w ostatnich latach. Warto choćby przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku z zewnętrznych środków zakupiony został sprzęt ratowniczo-medyczny dla jednostek OSP w Jadownikach, Szczepanowie, Jasieniu i Wokowicach. Gmina potrafi też pozyskać fundusze niezbędne do realizacji inwestycji oświatowych. Największą oświatową inwestycją, a przy okazji zwiększającą liczbę obiektów sportowych służących wszystkim mieszkańcom, była zakończona latem 2016 roku budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 3. Koszt przedsięwzięcia wyniósł sześć milionów złotych, przy czym lwia część tej kwoty pochodziła z zewnętrznych funduszy.

W czasie mijającej kadencji rozbudowana została sieć placówek oświatowych.

W gminie przybyły trzy nowe przedszkola – w Jadownikach oraz przy brzeskich „dwójce” i „trójce”. Przedszkole przy PSP 2 Brzesko to kolejna w gminie placówka integracyjna, w której codziennie przebywa 60 dzieci. Uruchomienie tego przedszkola to efekt pozyskania dotacji z programu „Przedszkole bez granic”. Dofinansowanie wyniosło 650 tysięcy złotych, gmina wyłożyła 100 tysięcy, co w całości wystarczyło na pokrycie wszystkich kosztów związanych z adaptacją szkolnych pomieszczeń. Przypomnijmy, że brzescy radni i urzędnicy miejscy musieli w ostatnich latach zmierzyć się z trudnym tematem dotyczącym dostosowania sieci szkół do wymogów reformy oświatowej. Uchwała w tej sprawie podjęta została w lutym ubiegłego roku, a jej zapisy były efektem szeroko prowadzonych konsultacji.

W ubiegłym roku otwarte zostało brzeskie muzeum Regionalne

Uruchomienie tej placówki wymagało wielu zabiegów, od uzyskania niezbędnych zezwoleń po zdobycie dofinansowania. Muzeum zostało otwarte i od tego czasu przygotowano w nim już kilka interesujących wystaw tematycznych, cały czas czynna jest też ekspozycja stała.

Gmina pozyskała pieniądze na realizację czwartego etapu budowy wodociągu w Porębie Spytkowskiej, ile wyniosła dotacja?

Dotacja wyniosła 1,8 miliona złotych, a cała inwestycja pochłonie 3,5 miliona. Zakończenie prac planowane  jest wiosną przyszłego roku.

Mieszkańcy gminy mogą starać się o pieniądze na wymianę pieców.

W ubiegłym roku gmina dostała 1,7 miliona złotych dotacji na wymianę w gospodarstwach indywidualny starych kotłów węglowych na opalane gazem i biomasą. Lista chętnych do skorzystania z tej oferty została szybko wypełniona, ale w tym roku program będzie kontynuowany.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Wywiad. Comments are currently closed.