Przyznano Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego

16 czerwca, w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, w czasie obchodów święta rzemiosła Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego odebrali burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ksiądz prałat Józef Drabik oraz brzescy przedsiębiorcy – Andrzej Grzelak i Edward Zaczyński. W ten sposób Związek Rzemiosła Polskiego uhonorował ich za szczególnie aktywną i ofiarną działalność na rzecz rzemiosła. Platynowy medal to jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych w uznaniu zasług włożonych w rozwój rzemiosła.

-Od wielu lat, najpierw jako starosta, potem jako burmistrz Grzegorz Wawryka wspiera naszą działalność. Jest współorganizatorem Diecezjalnego Święta Chleba, które dla mieszkańców gminy i powiatu jest świętem plonów. Ważne jest to, że jako gospodarz gminy dba o tradycje i podejmuje działania, aby odżywały one na nowo. Brzescy rzemieślnicy doceniają i popierają starania burmistrza Grzegorza Wawryki mające na celu rozwój przedsiębiorczości – mówi Kazimierz Kural, starszy Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców. To właśnie na wniosek brzeskiego cechu, Związek Rzemiosła Polskiego przyznał burmistrzowi Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego.

W piśmie skierowanym do ZRP brzescy rzemieślnicy przypominają wkład Grzegorza Wawryki w rozwój bazy sportowej i działalność klubów na terenach wiejskich, rozbudowę kanalizacji w gminie. Mowa jest także o akcjach pomocowych organizowanych dla powodzian z sąsiednich gmin. –Jest wzorowym gospodarzem, dbającym o zrównoważony rozwój gminy – dodaje Kazimierz Kural. –Otrzymał tytuł lidera w pozyskiwaniu unijnych funduszy, został także laureatem konkursu „Laur przedsiębiorczości” organizowanego przez prezydenta RP.

-Przyznany medal bardzo cieszy, ale jest także wyzwaniem oraz zachętą do jeszcze większego wysiłku, aby brzeskie rzemiosło rozwijało się, dawało pracę mieszkańcom i przydawało świetności gminie – mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

dsc_0333 dsc_0336 dsc_0346 dsc_0348 dsc_0351 dsc_0353 dsc_0355 dsc_0375 dsc_0389 dsc_0396 dsc_0406 dsc_0413 dsc_0417 dsc_0419 dsc_0424 dsc_0428

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.