Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców osiedla „Stare Miasto”

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto” zaprasza na ogólne zebranie mieszkańców osiedla, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku.
Porządek zebrania:
1. Przywitanie gości.
2. Sprawozdanie Zarządu Osiedla za rok 2017.
3. Wolne wnioski i zapytania
W przypadku braku kworum zabranie odbędzie się w tzw. drugim terminie, tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 17.15

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stare Miasto”
Adam Kwaśniak

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.