Jak dobrze segregować odpady?

Na to pytanie odpowiadał prezes Brzeskich Zakładów Komunalnych, w czasie szkolenia, jakie Biuro Gospodarki Odpadami zorganizowało dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

W czasie szkolenia omawiane były zasady właściwej gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych, obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z obowiązujących ustaw, zasady selektywnego zbierania odpadów, postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zasady kompostowania odpadów biodegradowalnych. Poruszane były również zagadnienia związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), mowa była także o wymogach ustawowych w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów odzysków przez gminę. Szkolenie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

dscf9540 dscf9544baner-900x135

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.