Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 20 czerwiec 2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Bieżąca informacja związana z wdrożeniem reformy systemu oświaty – nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko – z udziałem dyrektorów szkół.
  2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych Gminy Brzesko.
  3. Informacja na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
  4. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 23 kwietnia 2018r.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku.

 

 

             Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu
Rady  Miejskiej w Brzesku

 

mgr Bogusław Babicz

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.