Aktywizacja zawodowa młodych

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osoby chętne do otrzymania wsparcia w tym projekcie w  postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności  gospodarczej do udziału w tym projekcie mogą składać zgłoszenia do 22 czerwca.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów w godzinach 9.00-15.00.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu: Aneta Gacek, Agnieszka Osika, Paulina Witek

Tel. 535 191 921,  574 084 886

e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, a.osika@spoldzielniaserwis.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl

www.aktywizacjatarnow.pl

Rekrutacja do projektu

cci20180613

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.