Wykazy nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy (dot. działki nr 1411/352) przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro,
tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    752/3,

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0037 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00043981/2
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Jasna

 

Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    parking i dojazd do nieruchomości

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    3,20 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    20-go  każdego miesiąca,

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1064/3, 1111/3
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0048 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00054053/8, TR1B/00047605/1
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb, B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaże o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2018r. i 10 października 2018r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1164/3
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0544 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00024822/1
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Kwiatowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb, R V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,16 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2018r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1411/352

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0081 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00065482/4

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa, uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,16 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2018r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2047/4, 2047/8

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,1927 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00049536/0

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Pomianowska

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVa

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    parking z urządzeniami towarzyszącymi (zieleńce, banery reklamowe, wjazdy)

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,32 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 20-go każdego miesiąca,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    3622/1

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0001 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00023187/0,

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    obręb Jadowniki

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps III.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    posadowienie tzw.zniczomatu

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    10,00 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 20-go każdego miesiąca,
 
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.