Dofinansowanie na wymianę kotłów i termomodernizację

W związku z ogłoszeniem przez  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  harmonogramu naboru wniosków na zadanie dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na wrzesień 2018 r. informujemy, że istnieje możliwość starania się o środki z RPO WM na wymianę niskoemisyjnych kotłów węglowych na gazowe oraz biomasę jak również termomodernizację w szczególnych przypadkach  – trudna sytuacja materialna. Dofinansowanie na termomodernizację jest możliwe tylko w przypadku wymiany kotła.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wypełnionej  ankiety (druk do pobrania poniżej)  w terminie do 15 lipca 2018 roku  w tut Urzędzie na Dziennik Podawczy lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  (pok. 111),  pocztą na adres: Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko lub pocztą  elektroniczną na adres e-mail: obslugagkos@um.brzesko.pl.

 Ankieta do pobrania pdf

Zasady dofinansowanie

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

  1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego 

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKACH DLA MIESZKAŃCÓW  Z TRUDNĄ SYTUACJĄ MATERIALNĄ:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200 % najniższej emerytury
  • dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125 % najniższej emerytury na osobę

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:

– docieplenie ścian zewnętrznych: 150 zł brutto/m2,

– docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 150 zł brutto/ m2,

– docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą: 150 zł brutto/ m2,

– wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej: 400 zł brutto/ m2,

Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000 zł.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.