Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Brzeska o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Szczepanowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora Publicznego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie” na adres: Urząd Miejski w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego 51  32 – 800 Brzesko w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl

Ogłoszenie o konkursie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.