Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  18 czerwca 2018 roku / poniedziałek / o godzinie  9.00  w  Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 21 maja 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
  2. Ocena funkcjonowania Spółki RPWiK w Brzesku.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email).

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr  Adam Kwaśniak

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.