Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu :   24 maja 2018  roku / czwartek / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku /mała sala  ul. Głowackiego 51

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  19 kwietnia 2018.
    ( protokół jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku ul. Głowackiego 51 .)
  2. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2017 r. ( inf. email)
  3. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
    ( inf. email)
  4. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2017 r. ( inf. email)
  5. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r. ( inf. email)
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu   maju br.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.