Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia : 22 maja 2018 r./ wtorek / o godzinie 10-tej  w sali  posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Analiza skargi Rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szczepanowie na Dyrektora tej placówki.
  2. Przedstawienie i analiza pisma Pana J.R dot. odwołania od Uchwały Nr L/358/2018 RM w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał skierowanych do komisji .

 

 

Przewodnicząca Komisji   Rewizyjnej RM w Brzesku – Barbara Borowiecka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.