Zaproszenie na konferencję

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, poseł na Sejm RP – Józefa Szczurek-Żelazko oraz dr n. przyr. Wojciech Giermaziak – dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie zapraszają na konferencję „Zawód pielęgniarki i położnej – praca czy powołanie”, która odbędzie się 14 maja 2018 roku, godz. 11.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, przy ul. Plac Targowy 10. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Pielęgniarki w habitach”.

W programie konferencji wykłady:
-Zakonnice w pielęgniarstwie w II RP — lata międzywojenne, prof. dr hab. Bożena Urbanek — Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
-Pielęgniarka — nie siostra miłosierdzia?, dr n. med. Maria Zięba — Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ
-Problemy pielęgniarstwa i położnictwa — problemami całego społeczeństwa?, mgr farm. Patrycja Kurowska — Centrum Informacji Medycznej, Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa
-Między prawem a etyką — postawy pielęgniarek wobec eutanazji, w szczególności wobec eutanazji
niemowląt, dzieci, nieletnich, lek. wet. Dorota Ubysz — kierownik Centrum Informacji Medycznej, Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa
-Strój pielęgniarki i położnej — historia i współczesność, mgr Iwona Fryzowska-Chrobot — z-ca Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa
-Montaż muzyczno-słowny w wykonaniu młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku
-Zwiedzanie wystawy „Pielęgniarki w habitach” przygotowanej przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie.

clipboard01

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.