Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku w pokoju nr 119 I piętro,
lub pod numerem telefonu:  14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2747/15,

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0030 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     37901,
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15-go maja każdego roku,

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm.). 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1164/3
2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0940 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     24822
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Kwiatowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,16 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2018r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2360/3

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0676 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     14882
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Okocimska

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVa, B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawa warzyw, pomieszczenie gospodarcze

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,16 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2018r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1145/16

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0202 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     21266

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako R V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    dojazd do nieruchomości

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,51 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    10-go każdego miesiąca z góry,

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2747/15

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0044 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    37901,

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, os.Wł.Jagiełły

 

Teren jest sklasyfikowany jako B

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    kiosk handlowy o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    5,98 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9 Termin wnoszenia opłat 20-go każdego miesiąca,

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    646, 682

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,55 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    51350,

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV,  Ps V, Ł IV, Wp.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne- użytki zielone

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    1,53 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9 Termin wnoszenia opłat 31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2018, której termin płatności ustala się na dzień 15 maja 2018r.
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.